×homecountries beginning with
ABCDEFG
HIJKLMN
OPQRSTU
VWXYZ
country codes

home > country codes peru

country codes peruperu country codes

peru international calling code : 51

peru iso code 2 : PE

peru iso code 3 : PER

peru iso numeric code : 604

peru internet : .pe

peru olympique code : PER

peru vehicle plate : PE

peru currency : PEN

peru numeric devise : 604
home > country codes peru

contact


countries citieschinese zodiac signsfirst name idea